Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 68
 • Hoàng hôn thương nhớHang Nga - THPT Hoai Duc B- Ha NoiHOÀNG HÔN THƯƠNG NHỚCó một hoàng hôn thương nhớ ở trong emHoàng hôn đỏ và xa vời lấp lánhVầng mặt trời rực lên màu u?c h?nEm dại khờ thương nhớ đến vô biênCó một hoàng hôn đỏ rực ở trong timHoa ...
 • Chùm thơ tặng bạn- Nguyễn Thị Ái Loan sưu tầm
 • TOÁN 5: TÆ SOÁ PHAÀN TRAÊMThứ Sáu, ngày 05 tháng 12 năm 2008 Toán4 : 7 =5 : 100 =Viết các thương sau dưới dạng phân sốThứ Sáu, ngày 05 tháng 12 năm 2008 ToánTiết 74: Tỉ số phần trăm25 : 100 ==25%Cách viết:Cách dọc: Hai mươi lăm phần trăm.10mThứ ...
 • Môn Toán Lớp 4Giáo ánTìm số trung bình cộngGiáo viên :Đỗ Thị Thanh DuyênTìm số trung bình cộngTìm số trung bình cộngBài toán: Rót vào can thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao ...
 • PHÉP CỘNG PHÂN SỐa. v b. v < > ?Ví dụ: Có một băng giấy, bạn Nam tô màu băng giấy, sau đó Nam tô màu tiếp băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy?Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm ...
 • Tập đọcLớp 4BMặt trăngPa - riĂng -co - vátChợ phiên Tây BắcKHÁM PHÁ THẾ GIỚISaPaNhà văn Nguyễn Phan Hách Xe chuùng toâi leo cheânh veânh treân doác cao cuûa con ñöôøng xuyeân tænh. Nhöõng ñaùm maây traéng nhoû saø xuoáng cöûa kính oâ toâ taïo ...
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC HỘ ĐỘĐặt một câu kể Ai là gì ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể vừa tìm được. Baøi cuõmở rộng vốn từ: dũng cảm Bài tập 1 :Tìm những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm trong các từ dưới đây:Gan dạ ,thân thiết, hoà thuận, hiếu thảo, ...
 • Thiết kế bài giảng Lịch sử 4. Bài 25QUANG TRUNG D?I PH QUN THANH (NAM 1789)Giỏo viờn : Nguy?n Th? Huong GiangPhòng GD –ĐT Lộc Hà Trường Tiểu học Hộ ĐộQUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (NĂM 1789) I-Quân Thanh xâm lược nước ta: 1-Vì sao ...
 • Phòng giáo dục đào tạo Lộc hàGiáo án - lớp 4Tự nhiên xã hộiKhông khí chuyển động tạo thành gió****Gi¸o viªn: NguyÔn H­¬ng GiangTr­êng tiÓu häc Hé §éMục tiêu:-Học sinh biết làm thí nghiệm chứng minh không khí chuyển động tạo thành gió.Học sinh ...
 • MÔN : ĐỊA LÍ - LỚP 4 Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương GiangThứ 6 ngày 3 tháng 4 năm 2009ĐỊA LÍ: Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Thành phố Huế thuộc tỉnh nào? Nêu tên dòng sông chảy qua thành phố Huế? - Tỉnh Thừa Thiên Huế. - Sông ...
 • ? ? ?VỀ THAM DỰ BUỔI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ LẦN THỨ IKÍNH CHÀO QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU, CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO? ? ?PHẦN I: GIAO LƯU CÁ NHÂNKÍNH CHÀO QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU, CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO? ? ?PHẦN II: GIAO LƯU ĐỒNG ĐỘIKÍNH CHÀO QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU, CÁC THẦY ...
Tài nguyên