Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 10 : 5
  • TRƯỜNG TH HỘ ĐỘĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009 - 2010Môn: TIẾNG VIỆT - KHỐI: IA. KIỂM TRA ĐỌC:1. Học sinh bốc thăm và đọc một trong các các bài từ bài tuần 1 đến tuần 18.2. Bài tập: a. Nối ô chữ thích hợp: b. Viết các từ(GV đọc, HS viết): ...
Tài nguyên