Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 68
  • BàI KIểM TRA ĐịNH Kì CUốI NĂM HọC 2009 -2010 MÔN : TOáN -1 ( Thời gian làm bài 40 phút ) Họ và tên học sinh :............................................. Trường tiểu học ...
  • TRƯỜNG TH HỘ ĐỘĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009 - 2010Môn: TOÁN - KHỐI: IBài 1: Tính: (2điểm):6 + 4 = 3 + 4 - 5 =5 + 3 = 8 - 2 + 3 =8 - 2 = 9 - 1 + 0 =10 - 7 = 10 + 0 - 10 =Bài 2: (1 điểm):Trong các số sau: 1, 6, 4, 9, 7 a. Số nào ...
  • Đề kiểm tra khối 1 Môn: Toán (40`)Bài 1: Đặt tính rồi tính (2đ) 33 + 55 86 - 52 5 + 62 88 - ...
  • ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 52008 – 2009PHẦN 1 : PHẦN TRẮC NGHIỆMMỗi bài tập sau đây có kèm theo các câu hỏi A,B,C và D. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.76% của 2 giờ là :A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A,B,C đều sai2. Em đi ...
  • Đề thi học sinh giỏiMôn Toán -Lớp 1 (Thời gian 60 phút)Bài 1-(2điểm) Điền dấu( +,- )vào ô trống9 1 = 10 0 7 3 < 4 26 2 > 9 2 5 2 = 8 1Bài 2-(2điểm) Nối ô trống với các số thích hợp 2 + < 7 + 2 > 5Bài ...
  • TRƯỜNG TH HỘ ĐỘĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009 - 2010Môn: TIẾNG VIỆT - KHỐI: IA. KIỂM TRA ĐỌC:1. Học sinh bốc thăm và đọc một trong các các bài từ bài tuần 1 đến tuần 18.2. Bài tập: a. Nối ô chữ thích hợp: b. Viết các từ(GV đọc, HS viết): ...
Tài nguyên